Ceadúnas Miondíoltóra Biotáille Meitilí

Léargas ginearálta

Ceadaítear do shealbhóir an cheadúnais seo deochanna meisciúla meitileacha a mhiondíol faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

  • Níor chóir go mbeadh níos mó ná 18.5 lítear de stoc ann ag aon am amháin.
  • Ní mór díolacháin a bheith i soithí dúnta.
  • Níor chóir go ndíolfaí ná go soláthrófaí os cionn 18.5 lítear d’aon chustaiméir amháin.
  • Iarrtar ar thrádálaithe leabhar stoic a choinneáil le haghaidh cigireachta ó na Coimisinéirí Ioncaim agus ón nGarda Síochána. Ba chóir go n-áireofaí sna sonraí ainm nó seoladh an cheannaitheora in éineacht le cainníocht, cuspóir agus dáta an díola. 

Ní fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim an ceadúnas seo a dheonú d’aon duine dá bhfuil a leanas:

  • driogairí
  • ceartaitheoirí
  • duine faoi cheadúnas beoir, biotáille, fíon, nó deochanna meisciúla milsithe a mhiondíol lena thomhailt san áitreabh. 

Is ó 1 Deireadh Fómhair go 30 Meán Fómhair atá an tréimhse cheadúnúcháin.

Rachaidh an ceadúnas seo in éag ar an 30 Meán Fómhair gach bliain, is cuma an dáta eisiúna. 

Is é costas an ceadúnas seo ná €12.00 gach bliain.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar Cheadúnas Biotáille Meitilí