Ceadúnas d'Institiúidí Náisiúnta Cultúir

Deimhniú i leith Cheadú an Aire

Ní mór duit deimhniú a fháil a eisítear faoi Alt 62 den Acht Institiúidí Náisiúnta Cultúir, 1997 a fháil ó Oifig an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Iarrfar ort chomh maith deimhniú a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim i leith an chéad iarratais agus i leith gach athnuachana ar do cheadúnas.