Ceadúnas Amharclainne

Léargas ginearálta

Tá sé i dteideal ag daoine a bhfuil Ceadúnas (Gnáthcheadúnas) Tábhairneora le haghaidh Amharclainne acu alcól a dhíol le linn an ama shonraithe:

  • le daoine a d’íoc as suíocháin don léiriú atá ar siúl
  • le fostaithe amharclainne.

Tosaíonn an t-am sonraithe 30 nóiméad roimh thús an léirithe agus críochnaíonn 30 nóiméad tar éis dheireadh an léirithe.

Féadfaidh sealbhóir an cheadúnais seo iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar orduithe speisialta eisiaimh agus ar áitreabh déanach a oibriú.

Is ó 1 Deireadh Fómhair go 30 Meán Fómhair atá an tréimhse cheadúnúcháin. Rachaidh an ceadúnas seo in éag ar 30 Meán Fómhair gach bliain, is cuma an dáta eisiúna.

Tá costas €500 sa bhliain ar an gceadúnas seo.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar Cheadúnas (Gnáthcheadúnas) Tábhairneora le haghaidh Amharclainne