An Muirear Carbóin den Cháin Ola Mianra (MCCOM)

Tugadh an muirear carbóin ar Cháin Ola Mianra isteach in 2010 mar cháin charbóin ar bhreoslaí iontaise. Tá an muirear bunaithe ar an CO2 a astaítear nuair a dhóitear an breosla. Baineann sé le muirir charbóin:

  • ar olaí mianra – peitreal agus díosal mótair
  • olaí mianraí neamh-mhótair – ola gáis mharcáilte (MGO), ceirisín, ola bhreosla (tionsclaíoch) agus gás peitriliam leachtach (LPG)
  • gásailín eitlíochta (ailínithe leis an ráta peitril)
  • ola throm a úsáidtear le haghaidh eitilt áineasa agus bádóireachta (ailínithe leis an ráta díosail mótair).

Ní mór duit éilimh ar aisíocaíocht a dhéanamh go leictreonach. Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi le héileamh a thíolacadh sa rannán ar Aisíocaíocht leictreonach COM a thíolacadh.