Rátaí Dleachta Máil

Léargas ginearálta

Tugtar léargas ginearálta ar na leathanaigh seo a leanas ar na rátaí reatha dleachta máil. Tugtar léargas ginearálta orthu chomh maith ar na rátaí infheidhme dleachta le haghaidh ceadúnais éagsúla.

Le tuilleadh eolais i ndáil le hoibriú gach dleachta máil, féach an rannán Ábhair ghaolmhara. 

Ar aghaidh: Cáin Ola Mianraí