Roghanna Íoca Ceadúnais Máil

Ar líne

Féadtar d’iarratas a chomhlánú agus do cheadúnas a íoc trí úsáid a bhaint as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Chun cabhair a fháil, féach an treoirleabhar Licences User Guide le haghaidh ROS.

Tríd an bpost

Comhlánaigh an duillín íocaíochta ag bun d’Fhógra Iarratais nó d’Fhógra Athnuachana. Ní mór íocaíocht a dhéanamh le seic nó le dréacht bainc iníoctha chuig an Ard-Bhailitheoir, agus an clúdach litreach réamhíoctha a úsáid.