Rannóg an Ard-Bhailitheora

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le:

  • íocaíochtaí cánach a dhéanamh
  • tuairisceáin chánach a thíolacadh
  • fiachais a bhainistiú
  • dócmhainneacht
  • imréiteach cánach
  • íocaíochtaí ROS
  • Dochar Díreach
  • Cláraithe i leith Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • Neamhchláraithe i leith Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • Cáin Iarchoimeádta agus Éilimh idirnáisiúnta.

Fón

01 738 3663


Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13:30 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.


Seoladh poist

Rannóg an Ard-Bhailitheora
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R972.