Cáin Leictreachais

Léargas ginearálta

Is dleacht mháil é an Cháin Leictreachais a ghearrtar ar sholáthairtí leictreachais a dhéantar ar 1 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

Gearrtar an cháin ar an soláthar deiridh leictreachais chuig an tomhaltóir agus tagann an dliteanas aníos ag an am a sholáthraítear an leictreachais. Níl aon soláthairtí le haghaidh úsáid baile faoi dhliteanas na cánach.

Is é an soláthraí atá freagrach as an gcáin a íoc agus as gach tuairisceán.

Ar aghaidh: Soláthairtí incháinithe