Mál ginearálta

Léargas ginearálta

Feidhmítear riachtanais comónta ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) i leith táirgí áirithe máil atá faoi réir dleachtanna máil.

Clúdaíonn na riachtanais seo an méid seo a leanas, mar shampla:

  • na táirgí máil nach mór do Bhallstáit AE dleachtanna máil a ghearradh ina leith
  • rialacha comónta i leith táirgeadh, próiseáil agus stóráil tairgí máil
  • údarú ó d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim
  • ceadúnú.

Tá na táirgí máil seo a leanas faoi réir na riachtanas comónta seo:

  • táirgí alcóil
  • táirgí tobac
  • táirgí fuinnimh a úsáidtear le haghaidh téimh agus iompair, chomh maith le leictreachas.

Tá riachtanais éagsúla ann ag brath ar an méid seo a leanas:

  • ar íocadh an dleacht mháil roimh ré (rud ar a dtugtar ‘dleacht íoctha’)
  • nár íocadh an dleacht mháil go dtí go scaoiltear na táirgí lena gcaitheamh (rud ar a dtugtar ‘dleacht ar fionraí’). 

Ar aghaidh: Gnó máil a chur ar bun