Achomhairc

Léargas ginearálta

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh fhormhór na measúnuithe a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim i dtaca leis an méid cánach nó dleachta atá le híoc. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh i gcoinne fhormhór na gcinntí a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim a bhfuil tionchar díreach acu ort agus a n-easaontaíonn tú leo.

Den chuid is mó, féadfaidh tú achomharc díreach a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach. Tá an Coimisiún seo freagrach as díospóidí a réiteach idir na Coimisinéirí Ioncaim agus cáiníocóirí. Tá sé go hiomlán neamhspleách ar na Coimisinéirí Ioncaim.

Agus achomharc déanta agat chun an Choimisiúin um Achomhairc Chánach, ní chuireann sé seo cosc ort dul i dteagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tú ag súil le réiteach a fháil ar d'achomharc trí chomhaontú seachas an Coimisiún um Achomhairc Chánach cinneadh a dhéanamh air. Is amhlaidh a dhéantar formhór na n-achomharc a réiteach ar an gcaoi seo.  

Féadfaidh cur chuige eile bheith agat chun achomharc a dhéanamh chun an Choimisiúin um Achomhairc Chánach, ag brath ar do ghearán áirithe. Mar shampla, má bhíonn tú míshásta leis an gcaoi ar láimhseáil na Coimisinéirí Ioncaim do chás, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun na gCúirteanna chun go ndéanfaí athbhreithniú dlíthiúil ar iompar na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go ndéanfadh oifigeach eile de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim athbhreithniú ar an gcaoi ar láimhseáladh do chás nó go ndéanfadh athbhreithnitheoir seachtrach nach oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim iad an t-athbhreithniú. Féadfaidh tú freisin gearán a dhéanamh leis an Ombudsman.

Ar Aghaidh: An Coimisiún um Achomhairc Chánach