Achomhairc

An chaoi le hachomharc a dhéanamh

Fógra um achomhairc

Chun achomharc a dhéanamh, ní mór duit foirm ar a dtugtar Fógra um Achomharc a sheoladh isteach chuig an gCoimisiún um Achomhairc Chánach. Gheobhaidh tú an Fógra seo um Achomhairc ar shuíomh idirlín an Choimisiúin www.taxappeals.ie. In éineacht leis an bhFógra comhlánaithe um Achomhairc, ní mór duit freisin cóip d’Fhógra um Measúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim a sheoladh isteach, nó litir nó fógra ó na Coimisinéirí Ioncaim agus an cinneadh ann a bhfuil tú ag iarraidh achomharc a dhéanamh ina choinne.

An chaoi le hachomharc a dhéanamh

Léireofar san Fhógra um Measúnaithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, nó sa litir nó i bhfógra eile cé mhéad ama atá agat achomharc a dhéanamh. I gcoitinne ceadaítear 30 lá ó dháta an Fhógra um Measúnaithe nó na litreach nó an fhógra eile.

Coinníollacha maidir le hachomharc bailí

Ag brath ar an gcinneadh ar mian leat achomharc a dhéanamh ina choinne, féadfaidh sé go mbeidh ort coinníollacha áirithe a shásamh sula nglacfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach le d’achomharc. Is iondúil go mbíonn ort foirm tuairisceáin cánach a thíolacadh chun na gCoimisinéirí Ioncaim agus cibé suim chánach, más ann di, a íoc arna dearbhú agat ar an tuairisceán seo (is é sin do dhliteanas cánach féinmheasúnaithe). Má bhaineann d’achomharc, áfach, le custaim nó le dleachtanna máil, beidh ort suim iomlán na dleachta faoi dhíospóid a íoc sula ndéanann tú achomharc.

Mura bhfuil na coinníollacha sásaithe agat chun go nglacfaí le hachomharc, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim an Coimisiún um Achomhairc Chánach ar an eolas go bhfuil sé ag cur i gcoinne glacadh le d’achomharc. Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim cóip d’fhógra den chineál seo chugat ionas go mbeidh tú ar an eolas faoi agóid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cé go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim agóid a dhéanamh i gcoinne glacadh le d’achomharc, is ábhar don Choimisiún um Achomhairc Chánach é, agus ní do na Coimisinéirí Ioncaim, cinneadh a dhéanamh glacadh nó diúltú do d’achomharc.

Ar Aghaidh: Céard a tharlaíonn nuair a ghlactar le hachomharc