Mál ginearálta

Táirgí máil a tháirgeadh, a phróiseáil agus a stóráil

Ní mór táirgí máil ar fionraí dleachta a bheith táirgthe, próiseáilte nó stóráilte i dtrádstóras cánach ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim nach mór duit urrús a chur ar bun le hinstitiúid airgeadais más rud é go dtugann tú faoi ghníomhaíochtaí den chineál sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa treoirleabhar Revenue's guide for tax warehousekeepers (alcohol products) agus san fhorlíonadh Supplement to Notice for tobacco products.

Ar aghaidh: Táirgí máil a bhogadh