Rátaí Dleachta Máil

Cáin ar Tháirgí Alcóil

Sa tábla thíos tá na rátaí Cánach ar Tháirgí Alcóil do na cineálacha éagsúla deochanna atá inmháil.

Cáin ar Tháirgí Alcóil
  

Táirge

  
  

Cur síos nó úsáid

  
  

Ráta dleachta 

  

Biotáille

 

€42.57 in aghaidh an lítir alcóil sa bhiotáille

Beoir

Toirt níos mó ná 0.5% ach nach mó ná 1.2%

€0.00

Toirt níos mó ná 1.2% ach nach mó ná 2.8%

€11.27 in aghaidh an chéatadáin alcóil sa heictilítear beorach

Toirt níos mó ná 2.8%

€22.55 in aghaidh an chéatadáin alcóil sa heictilítear beorach

Fíon

Fíon neamhcharbónaithe agus fíon súilíneach, nach mó ná toirt 5.5%

€141.57 in aghaidh an heictilítir

Fíon neamhcharbónaithe, toirt níos mó ná 5.5% ach nach mó ná 15%

€424.84 in aghaidh an heictilítir

Fíon neamhcharbónaithe, toirt nach mó ná 15%

€616.45 in aghaidh an heictilítir

Fíon súilíneach, toirt níos mó ná 5.5%

€849.68 in aghaidh an heictilítir

Deochanna coipthe eile:

(1) Leann úll agus leann piorraí

Neamhcharbónaithe agus súilíneach, toirt nach mó ná 2.8%

€47.23 in aghaidh an heictilítir

Neamhcharbónaithe agus súilíneach, toirt níos mó ná 2.8% ach nach mó ná 6%

€94.46 in aghaidh an heictilítir

Neamhcharbónaithe agus súilíneach, toirt níos mó ná 6.0% ach nach mó ná 8.5%

€218.44 in aghaidh an heictilítir

Neamhcharbónaithe, toirt níos mó ná 8.5%

€309.84 in aghaidh an heictilítir

Súilíneach, toirt níos mó ná 8.5%

€619.70 in aghaidh an heictilítir

Deochanna coipthe eile:

(2) Seachas leann úll agus leann piorraí

Neamhcharbónaithe agus súilíneach, toirt nach mó ná 5.5%

€141.57 in aghaidh an heictilítir

Neamhcharbónaithe, toirt níos mó ná 5.5%

€424.84 in aghaidh an heictilítir

Súilíneach, toirt níos mó ná 5.5%

€849.68 in aghaidh an heictilítir

Deochanna idirmheánacha

Neamhcharbónaithe, toirt nach mó ná 15%

€424.84 in aghaidh an heictilítir

Neamhcharbónaithe, toirt níos mó ná 15%

€616.45 in aghaidh an heictilítir

Súilíneach

€849.68 in aghaidh an heictilítir

Ar aghaidh: Cáin ar Tháirgí Tobac