Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach (CCBS)

Léargas ginearálta

Dleacht mháil is ea an Cháin Charbóin ar Bhreosla Soladach (CCBS) a ghearrtar ar ghual agus móin soláthraithe in Éirinn ar 1 Bealtaine 2013 nó dá éis. Níl adhmad faoi dhliteanas CCBS, ná táirgí adhmaid nach bhfuil aon chomhchuid breosla sholadaigh iontu.

Tagann an dliteanas chun an CCBS aníos an chéad uair a sholáthraíonn soláthraí cainníocht breosla sholadaigh sa Stát. Is é an soláthraí atá cuntasach i leith na cánach agus ní mór don soláthraí é a íoc do na Coimisinéirí Ioncaim.

Nuair a cheannaíonn duine aonair breosla soladach go pearsanta agus é a thabhairt isteach go hÉirinn ó sholáthraí i mBallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh (AE), ní thagann dliteanas cánach aníos,

  • ar an gcoinníoll go n-úsáidtear an breosla ná n-úsáid phearsanta féin
  • agus
  • go ndéanann siad an breosla a thionlacan isteach go hÉirinn.

Má dhéanann an duine aonair sin an breosla sin a sholáthar do dhuine eile in Éirinn, seachas é a úsáid dóibh féin, measfar go bhfuil a gcéad soláthar breosla sholadaigh déanta acu sa Stát mar sholáthraí. Beidh siad faoi dhliteanas sa chás sin CCBS a íoc ar an soláthar agus clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim dá réir.

Ar aghaidh: Breoslaí soladacha incháinithe agus dliteanas