Comhghiniúint Ardéifeachtúil Teasa is Cumhachta in Éineacht (CA TCÉ)

Léargas ginearálta

Feidhmítear muirear carbóin ar ghás nádúrtha, breosla soladach, agus ola mhianra nuair a úsáidtear mar bhreosla é. Tá an muirear carbóin bunaithe ar an CO2 a astaítear nuair a dhóitear an breosla.

Tá faoiseamh ón méid seo a leanas ar fáil, i leith breosla a úsáidtear i monarchana Comhghiniúna Ardéifeachtúla Teasa is Cumhachta in Éineacht (CA TCÉ):

Tá sé beartaithe go gcuirfeadh an faoiseamh don CA TCÉ san áireamh na gnéithe éifeachtúlachta fuinnimh níos airde agus neamhdhíobhálacha don timpeallacht a bhaineann leis na monarchana seo.

Aon éilimh i leith breosla a úsáideadh ó 1 Eanáir 2017, tá siad faoi réir próiseas nua deimhnithe ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais (CRF). 

Ar aghaidh: Forálacha nua i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2017