Cáin Charbóin ar Ghás Nádúrtha (CCGN)

Léargas ginearálta

Baineann an Cháin Charbóin ar Ghás Nádúrtha (CCGN) le gach soláthar gáis nádúrtha chuig tomhaltóirí sa Stát tar éis 1 Bealtaine 2010. Faoin reachtaíocht ar an CCGN, is é an soláthraí gáis nádúrtha atá faoi dhliteanas an cháin a íoc. Tá dliteanas chomh maith i leith féinsoláthar gáis nádúrtha le haghaidh tomhaltas an tsoláthraí féin. 

Ar aghaidh: Ráta Cánach