Cáin Charbóin ar Ghás Nádúrtha (CCGN)

Ráta cánach

  • Ón 1 Bealtaine 2020 ar aghaidh, an ráta a fheidhmeofar ná €5.22 san uair meigeavata. Tá an ráta seo bunaithe ar mhuirear carbóin €26 an tonna CO2 a astaítear nuair a dhóitear an gás nádúrtha.
  • Roimhe seo, ón 1 Bealtaine 2012 go dí an 30 Aibreán 2020, an ráta a feidhmíodh ná €4.10 san uair meigeavata. Tá an ráta seo bunaithe ar mhuirear carbóin €20 an tonna CO2 a astaítear nuair a dhóitear an gás nádúrtha.

Tá an ráta €5.22 an uair meigeavata bunaithe ar ghlanluach calrach (GLC). Nuair a thomhaistear an chainníocht gháis a sholáthraítear ag baint úsáid as luach comhlán calrach (LCC), ríomhtar an ráta LCC tríd an ráta GLC a iolrú faoi fhachtóir tiontaithe 0.9028. Tugann sé seo ráta LCC de €4.71 san uair meigeavata.

Ar aghaidh: Gás nádúrtha a sholáthraítear le húsáid mar bhreosla i mótarfheithicil