Cáin Ola Mianraí ar ghás feithicle

Léargas ginearálta

Tá gás nádúrtha a sholáthraítear do thomhaltóirí faoi réir na Cánach Carbóin ar Ghás Nádúrtha (CCGN). Suas le 31 Nollaig 2016, bhí gás nádúrtha san áireamh a soláthraíodh lena úsáid mar bhreosla do mhótarfheithiclí.

Ó 1 Eanáir 2017, Faoi Alt 38 den Acht Airgeadais 2016, tugadh foráil isteach  a chiallaíonn go bhfuil:

  • gás nádúrtha
  • bithghás

a sholáthraítear lena úsáid mar bhreosla mótarfheithicle faoi réir na Cánach Ola Mianraí (COM). Tugtar ‘gás feithicle’ ar ghás a sholáthraítear don úsáid sin. Chomh maith leis sin, ní bheidh feidhm ón dáta sin ag an CCGN ar sholáthairtí gáis feithicle.

Ní fholaíonn Gás Feithicle Gás Peitriliam Leachtaithe. Tá na rátaí dleachta do Ghás Peitriliam Leachtaithe ar fáil sa rannán ar rátaí.

Ar aghaidh: Riachtanais eile do sholáthraithe agus dáileoirí gáis feithicle