Rátaí Dleachta Máil

Cáin Ola Mianraí

Tá na rátaí reatha Cánach Ola Mianraí tugtha sa tábla thíos.

Cáin Ola Mianraí (€ an 1,000 lítear)
 Cur síos ar an OlaComhchuid ‘A’, an Muirear NeamhcharbóinComhchuid ‘B’, an Muirear CarbóinRáta Iomlán (‘A’+‘B’)
Ola Éadrom Peitreal €541.84 €59.85 €601.69
Gásailín eitlíochta €541.84 €59.85 €601.69
       
Ola Throm Úsáidte mar thiomántán €425.72 €69.18 €494.90
Úsáidte le haghaidh loingseoireacht aeir €425.72 €69.18 €494.90
Úsáidte le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí €425.72 €69.18 €494.90
Ceirisín úsáidte seachas mar thiomántán €0 €50.73 €50.73
Ola bhreosla €14.78 €61.75 €76.53
Ola throm eile (seachas ola gáis mharcáilte) €47.36 €54.92 €102.28
       
Gás Peitriliam Leachtach Úsáidte mar thiomántán €63.59 €32.86 €96.45
Gás peitriliam leachtach eile €0 €32.86 €32.86
       
Breosla Ionaid Úsáidte mar thiomántán seachas mar pheitreal gan luaidhe €541.84 €59.85 €601.69
Úsáidte mar thiomántán seachas mar dhíosal €425.72 €69.18 €494.90
Úsáidte seachas mar thiomántán €47.36 €54.92 €102.28
Gás Feithicle Gás Nádúrtha úsáidte mar thiomántán €5.66 in aghaidh an mwh €3.70 in aghaidh an mwh €9.36 in aghaidh an mwh

Ar aghaidh: Leictreachas agus táirgí eile fuinnimh