Rátaí Dleachta Máil

Ceadúnais Mháil

Tabhair do d’aire:

Féach an t-eolas tábhachtach a bhaineann le Larscaoileadh Dleachta Máil ar ar-cheadúnais trádála deochanna meisciúla ar a n-athnuachan in 2020.

Sa tábla thíos tá na rátaí infheidhme dleachta le haghaidh ceadúnais éagsúla.

Ceadúnais Mháil
Cineál an cheadúnaisÚsáideoirRáta dleachta 

Ceadúnais le haghaidh Deochanna Meisciúla:

(1) Ceadúnais Déantúsóirí

Driogairí biotáille

€500

Ceartaitheoirí nó cumascóirí biotáille

€500

Grúdaire Beorach lena díol

€500

Déantóir Deochanna Meisciúla Milsithe lena ndíol

€500

Déantóir Leanna Úll nó Leanna Piorraí lena dhíol

€500

Ceadúnais le haghaidh Deochanna Meisciúla:

(2) Ceadúnais Mórdhíoltóirí

Mórdhíoltóir Biotáille

€500

Mórdhíoltóir Beorach

€500

Mórdhíoltóir Fíona

€500

Mórdhíoltóir Biotáille Fíona

€500

Ceadúnais le haghaidh Deochanna Meisciúla:

(3) Ar-Cheadúnais Miondíoltóirí

Miondíoltóir Beorach

€500

Miondíoltóir Fíona

€500

Miondíoltóir Deochanna Meisciúla Milsithe

€500

Miondíoltóir Leanna Úll

€500

Ceadúnais le haghaidh Deochanna Meisciúla:

(4) Eis-Cheadúnais Miondíoltóirí

Miondíoltóir Biotáille

€500

Miondíoltóir Beorach

€500

Miondíoltóir Leanna Úll

€500

Miondíoltóir Fíona

€500

Miondíoltóir Deochanna Meisciúla Milsithe

€500

Ceadúnais Speisialta

Aeradróm

€500

Áitreabh Portaigh

€500

Stáisiún Bus

Féach Ar-Cheadúnas Miondíoltóra Biotáille

Rás-Rian Con

€500

Campa Saoire

€500

Rás-Rian Capall

€500

Óstán

Féach Ar-Cheadúnas Miondíoltóra Biotáille

Ceaintín Míleata

Náid

An Ceoláras Náisiúnta

€500

An Lárionad Náisiúnta Comhdhála

€500

Institiúidí Náisiúnta Cultúir

€500

Airéiní Náisiúnta Spóirt

€500

Ceadúnas Aerárthaigh Phaisinéara

€500

Ceadúnas Árthaigh Phaisinéara

€500

Ceadúnas Aon Lae Árthaigh Phaisinéara

€100

Seomra Úrúcháin Bóthair Iarainn

Féach Ar-Cheadúnas Miondíoltóra Biotáille

Ceadúnas Carr Bialainne Bóthair Iarainn

€500

Bialann

€3,805 (Nua)

€500 (Athnuachan)

Amharclann/Áit Siamsaíochta Poiblí

 

€500

Ar-Cheadúnas Miondíoltóra Biotáille (Tithe tábhairne, Óstáin) – Bunaithe ar Leibhéal an Láimhdeachais Bhliantúil

Níos lú ná €190,500

€250

€190,500 ach níos lú ná €381,000

€505

€381,000 ach níos lú ná €635,000

€1,140

€635,000 ach níos lú ná €952,500

€1,775

€952,500 ach níos lú ná €1,270,000

€2,535

€1.27m nó níos mó

€3,805

Ceadúnais máil eile seachas ceadúnais licéir
Cineál an cheadúnaisÚsáideoirRáta Dleachta  €

Ceadúnais Mháil seachas Ceadúnais Licéir

(1) Geallghlacadóireacht (Ceadúnas/Clárúchán dhá bhliain)

Ceadúnas Geallghlacadóra

€500

Clárúchán ar Chlár na nOifigí Geallghlacadóireachta

€760

Ceadúnais Mháil seachas Ceadúnais Licéir

(2) Cian-Gheallghlacadóir (Ceadúnas dhá bhliain)

Ceadúnais Chian-Gheallghlacadóirí (Iarratas Chéad Uaire)

€10,000

Ríomhtar an ceadúnas Cian-Gheallghlacadóra (Athnuachan) bunaithe ar láimhdeachas bliantúil mar seo a leanas:

 

Láimhdeachas Bliantúil faoi €50 milliún

€10,000

Os cionn €50 milliún ach níos lú ná €75 milliún

€20,000

Os cionn €75 milliún ach níos lú ná €100 milliún

€30,000

Os cionn €100 milliún ach níos lú ná €150 milliún

€40,000

Os cionn €150 milliún ach níos lú ná €200 milliún

€60,000

Os cionn €200 milliún ach níos lú ná €300 milliún

€80,000

Os cionn €300 milliún ach níos lú ná €400 milliún

€120,000

Os cionn €400 milliún ach níos lú ná €500 milliún

€160,000

€500 milliún nó níos mó

€200,000

Ceadúnais Mháil seachas Ceadúnais Licéir

Idirghabhálaí Cian-Gheallghlacadóir (Ceadúnas dhá bhliain)

Ceadúnais Idirghabhálaí Cian-Gheallghlacadóra (Iarratas Chéad Uaire)

€10,000

Ríomhtar an ceadúnas Idirghabhálaí Cian-Gheallghlacadóra (Athnuachan) bunaithe ar thuillimh bhliantúla choimisiúin mar seo a leanas

 

Níos lú ná €3 milliún

€10,000

Níos mó ná €3 milliún ach níos lú ná €4,500,000

€20,000

Níos mó ná €4,500,000 ach níos lú ná €6 milliún

€30,000

Níos mó ná €6 milliún ach níos lú ná €9 milliún

€40,000

Níos mó ná €9 milliún ach níos lú ná €12 milliún

€60,000

Níos mó ná €12 milliún ach níos lú ná €18 milliún

€80,000

Níos mó ná €18 milliún ach níos lú ná €24 milliún

€120,000

Níos mó ná €24 milliún ach níos lú ná €30 milliún

€160,000

Níos mó ná €30 milliún

€200,000

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(4) Ceadúnas Cearrbhachais

Do thréimhse nach mó ná 3 mhí

€175

Do thréimhse níos mó ná 3 mí ach nach mó ná 1 bhliain

€630

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(5) Ceadúnas Meaisín Cearrbhachais

Do thréimhse nach mó ná 3 mhí

€145

Do thréimhse níos mó ná 3 mí ach nach mó ná 1 bhliain

€505

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(6) Cead Meaisín Siamsa

 

€100

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(7) Ceadúnas Meaisín Siamsa

Ceadúnas 3 mhí

€38

Ceadúnas bliantúil

€125

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(8) Ola Mhianrach

Ceadúnas Trádálaí Breosla Mótair (Le héifeacht ó 1 Iúil 2012)
Ceadúnas Trádálaí Breosla Mharcáilte (Le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2012)

€250

€250

Ceadúnais Mháil eile seachas Ceadúnais Licéir

(9) Biotáille Mheitileach

Déantóir

€190

Miondíoltóir

€12

Ar aghaidh: Dleacht Ghealltóireachta