Comhghiniúint Ardéifeachtúil Teasa is Cumhacht in Éineacht

Bhí leasaithe don dlí máil san áireamh san Acht Airgeadais, 2016 i leith an mhéid seo:

  • Cáin Ola Mianraí
  • Cáin Charbóin ar Ghás Nádúrtha
  • agus
  • Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach

I ndáil le bhreosla úsáidte le haghaidh Comhghiniúint Ardéifeachtúil Teasa is Cumhachta in Éineacht (CA TCÉ).

Féadtar breis eolais a fháil ar CA TCÉ sa rannán ar Chánacha Fuinnimh.