Cáin Ola Mianraí i leith loingseoireacht mara tráchtála

Foráiltear sa reachtaíocht:

  • d’ola mianraí a úsáidtear chun críche loingseoireachta mara tráchtála, iascaireacht mhara san áireamh
  • ola hidreacharbóin a úsáidtear lena dó in inneall soithí iascaireachta mara cláraithe i gcúrsa gnó iascaireachta mara
  • ola mianraí dleachta íoctha a sholáthraítear ar bhonn saor ó cháin chun críocha loingseoireachta mara tráchtála
  • ola mianraí a iompraítear go díreach ó stóras cánach chuig iomair breosla soithí i mbun loingseoireachta mara tráchtála.

Ní mór éilimh ar aisíocaíocht a dhéanamh go leictreonach. Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi le héileamh a thíolacadh ar Aisíocaíocht leictreonach COM a thíolacadh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán treoir bhreise ar an leathanach seo.