Cáin Ola Mianraí i leith gairneoireacht agus muisiriúin

Foráiltear faoin reachtaíocht go ndéanfaí aisíocaíocht i bpáirt ar Cháin Ola Mianraí a íoctar ar

  • ola throm (is é sin, díosal, ceirisín, agus ola bhreosla) 
  • agus
  • gás peitriliam leachtach (LPG)

a úsáidtear i dtáirgeadh gairneoireachta agus i saothrú muisiriún.

Ní mór éilimh ar aisíocaíocht a dhéanamh go leictreonach. Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi le héileamh a thíolacadh sa rannán ar Aisíocaíocht leictreonach COM a thíolacadh.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa rannán treoir bhreise ar an leathanach seo.