Stocmhalartáin agus córais imréitigh aitheanta

Stocmhalartán aitheanta

Luaitear an téarma ‘stocmhalartán aitheanta’ san Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus san Acht Comhdhlúite Dleachta Stampa, 1999.

Féach an treoirleabhar Tax and Duty Manual Part 04-02-03 le haghaidh tuilleadh eolais maidir le stocmhalartáin aitheanta.

Córais imréitigh aitheanta

Tá liosta de chórais imréitigh aiteanta in alt 246A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Féach an treoirleabhar Tax and Duty Manual Part 08-03-04 le haghaidh liosta reatha de chórais imréitigh aitheanta.