Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse

Ní mór na sonraí teagmhála léirithe thíos a úsáid le fiosruithe maidir le faoiseamh cánach ag an bhfoinse ar: 

  • ús morgáiste
  • polasaí árachas liachta. 

Fón

01 738 3663

Féadfaidh taillí fóin a bheith éagsúil ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Línte fóin ar oscailt: 09.30 go 13.30 (Luan go hAoine). 


Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 


Seoladh poist

Rannóg an Ard-Bhailitheora
Teach an tSáirséalaigh
Sráid Phroinséis
Luimneach
V94 R97.