Custaim

Ba chóir na sonraí teagmhála a thaispeántar thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe a bhaineann le:

  • rangú earraí de réir taraife (lena n-áirítear faisnéis cheangailteach i leith taraife)
  • tionscnamh agus luacháil earraí (lena n-áirítear cuótaí taraife agus dleacht frithdhumpála/frithchúitimh)
  • údaruithe agus faoiseamh (lena n-áirítear próiseáil isteach/amach, úsáid deiridh, trádstóráil custaim, cead isteach sealadach, idirthuras agus stóráil shealadach, ráthaíocht chuimsitheach agus faoiseamh buan ó dleachtanna iompórtála)
  • nósanna imeachta simplithe (lena n-áirítear iontráil i dtaifid an dearbhóra, dearbhú simplithe, imréiteach láraithe ar a dtugtaí Údarú Aonair do Nósanna Imeachta Simplithe (SASP) roimhe seo)
  • Oibreoirí Eacnamaíochta Údaraithe (OEÚ)
  • beartas idirthuras
  • nós imeachta iompórtála/easpórtála ginearálta (lena n-áirítear bagáiste agus liúntas)
  • ríomhthráchtáil, CBL ag tráth na hiompórtála agus beartas poist
  • toirmeasc agus srianta.

Fón 

01 738 3676

Féadfaidh sé go mbeidh athruithe i gceist le muirir ar ghlaonna, ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Uaireanta oscailte fóin : 10.00 go dtí 12.30 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS.

De rogha air seo, i gcás fiosruithe a bhaineann leis an méid seo a leanas, déan teagmháil linn ar na seoltaí ríomhphoist thíos:

Údaruithe agus faoisimh (lena n-áirítear AEO)

Ríomhthráchtála, CBL ar Iompórtáil agus Polasaí Poist

Rangú Taraife

Tionscnamh, cuótaí, luacháil agus dhleacht frithdhumpála 

Nós imeachta ginearálta iompórtála/easpórtála

Coisc agus srianta

Idirthuras

Tabhair do d'aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.

Seoladh poist

Agus post á sheoladh, luaigh an t-ábhar sa seoladh.

I gcás fiosruithe maidir le haicmiúchán, bunús, luacháil, údaruithe, faoisimh, simpliúcháin agus AEO:

An Rannóg Custam
Oifigí an Rialtais
Bóthar Naomh Conlon
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.

D’fhiosruithe a bhaineann le toirmisc agus srianta:

Rannóg Custam
Úrlár 2
Foirgneamh an Státchiste
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 PD90.

D’fhiosruithe ginearálta a bhaineann le nósanna imeachta iompórtála/easpórtála agus fiosruithe poist:

Rannóg na gCustam
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Clós Uachtarach
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2D
02 PD90.