Custaim

Ba chóir na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • aicmiúchán earraí taraife (lena n-áirítear Faisnéis um Tharaifí Ceangailteacha)
  • bunús agus luacháil na n-earraí (lena n-áirítear cuótaí taraife agus dleacht frithdhumpála/frithchúitimh)
  • údaruithe agus faoisimh (lena n-áirítear próiseáil isteach/amach, úsáid deiridh, trádstóráil (custaim), cead isteach sealadach, idirthuras agus stóráil shealadach, ráthaíochtaí cuimsitheacha agus buanfhaoiseamh ó dhleachtanna iompórtála)
  • simpliúcháin agus comhlíontacht (lena n-áirítear Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe (AEO) agus dearbhú simplithe)
  • polasaí idirthurais
  • nós imeachta ginearálta iompórtála/easpórtála (lena n-áirítear bagáiste agus liúntais)
  • coisc agus srianta.

Fón 

Tá seirbhísí fóin ar fáil ar bhonn teoranta mar gheall ar an bpaindéim COVID-19. Níl seirbhísí facs ar fáil. Moltar teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost – sonraí ar fáil thíos.

01 738 3676

Féadfaidh sé go mbeidh athruithe i gceist le muirir ar ghlaonna, ag brath ar chonradh seirbhíse do sholáthraí fóin.

Uaireanta oscailte fóin : 10.00 go dtí 12.30 (Luan go hAoine).

Ríomhphost

Bain úsáid as an tseirbhís slán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in moChúrsaí nó ROS. 

De rogha air seo, i gcás fiosruithe a bhaineann leis an méid seo a leanas, déan teagmháil linn ar na seoltaí ríomhphoist thíos:

Údaruithe agus faoisimh (lena n-áirítear AEO)

Nós imeachta ginearálta iompórtála/easpórtála

Coisc agus srianta

Idirthuras

Tabhair do d'aire nach bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim in ann dearbhú a thabhairt ar shlándáil sonraí pearsanta agus íogair a sheoltar i ngnáth-théacs trí ríomhphost caighdéanach.

Seoladh poist

Agus post á sheoladh, luaigh an t-ábhar sa seoladh.

I gcás fiosruithe maidir le haicmiúchán, bunús, luacháil, údaruithe, faoisimh, simpliúcháin agus AEO:

An Rannóg Custam
Oifigí an Rialtais
Bóthar Naomh Conlon
An tAonach
Contae Thiobraid Árann
E45 T611.

D’fhiosruithe a bhaineann le toirmisc agus srianta:

Rannóg Custam
Úrlár 2
Foirgneamh an Státchiste
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 PD90.

D’fhiosruithe ginearálta a bhaineann le nósanna imeachta iompórtála/easpórtála agus fiosruithe poist:

Rannóg na gCustam
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Clós Uachtarach
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2D
02 PD90.