Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID) – Tuairisciú Fíor-Ama

D'fhógair an tAire Airgeadais a Ráiteas Buiséid ar an 8 Deireadh Fómhair 2019. D'fhógair sé próiseas nua bailiúcháin chun Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID) a chur i bhfeidhm agus a bhailiú.

Is suim leis na Coimisinéirí Ioncaim tuairimí gach geallsealbhóra, scairshealbhóra, comhlachta ionadaíocha agus aon duine leasmhar eile. Ag cur leis an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí seo, rachaidh na Coimisinéirí Ioncaim i dteagmháil go díreach le comhlachtaí ionadaíocha cuí ar thuairisciú fíor-ama le haghaidh Cáin Iarchoimeádta Díbhinne.

Beidh an próiseas comhairliúcháin phoiblí seo ar siúl ón 9 Deireadh Fómhair go dtí an 12 Nollaig 2019. Ní ghlacfar le haon tíolacthaí faighte tar éis an dáta seo.

Tá tuilleadh eolais faoi seo ar fáil sa doiciméad Cáin Iarchoimeádta Díbhinne – Tuairisciú Fíor-Ama.