Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID)

Léargas ginearálta

Ní mór do chomhlachtaí atá cónaitheach in Éirinn cáin ar íocaíochtaí díbhinne agus ar dháiltí eile a dhéanann siad a iarchoimeád. Tá roinnt eisceachtaí uaidh seo.

Ní mór dóibh CID a iarchoimeád ag an ráta caighdeánach cánach don bhliain ina ndéantar an dáileadh.

Ar aghaidh: Cé ba chóir CID a iarchoimeád?