Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID)

Léargas ginearálta

Ní mór do chomhlachtaí atá cónaitheach in Éirinn cáin ar íocaíochtaí díbhinne agus ar dháiltí eile a dhéanann siad a iarchoimeád. Tá roinnt eisceachtaí uaidh seo.

Ní mór dóibh Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID) a iarchoimeád ag 25% don bhliain ina ndéantar an dáileadh.

Ar aghaidh: Cé ba chóir CID a iarchoimeád?