Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID)

Léargas ginearálta

Ní mór do chomhlachtaí atá cónaitheach in Éirinn cáin ar íocaíochtaí díbhinne agus ar dháiltí eile a dhéanann siad a iarchoimeád. Tá roinnt eisceachtaí uaidh seo.

Ní mór dóibh Cáin Iarchoimeádta Díbhinne (CID) a iarchoimeád ag an ráta caighdeánach cánach don bhliain ina ndéantar an dáileadh.

Tá an ráta CID a íocann cuideachtaí leis na Coimisinéirí Ioncaim le méadú. Tá an ráta reatha CID 20% le méadú go 25% ó 1 Eanáir 2020.

Ar aghaidh: Cé ba chóir CID a iarchoimeád?