Cónaitheacht chánach

Léargas ginearálta

De ghnáth, más duine cónaitheach in Éirinn chun críche cánach thú, tá tú inmhuirir in Éirinn ó thaobh cánach ar d’ioncam domhanda.

Más duine neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach thú, tá tú inmhuirir in Éirinn ó thaobh cánach:

  • ar ioncam ó fhoinse in Éirinn, lena n-áirítear ioncam ó oifig phoiblí in Éirinn
  • ioncam ó fhostaíocht eachtrach nuair a fheidhmítear dualgais na fostaíochta in Éirinn.

Féadfaidh tú a bheith neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach ach a bheith gnáthchónaitheach. Más ea, tá tú inmhuirir in Éirinn ó thaobh cánach ar d’ioncam domhanda, seachas:

  • ioncam ó cheird nó ó ghairm nach bhfeidhmítear aon chuid de in Éirinn
  • ioncam ó oifig nó ó fhostaíocht a bhfheidhmítear a dhualgais uile taobh amuigh d’Éirinn
  • ioncam eile eachtrach atá €3,810 nó níos lú (más rud é go bhfuil sé níos mó ná €3,810, tá an méid iomlán incháinithe).

Tá tionchar ag do shainchónaí freisin ar an gcáin a íocann tú.

Ar aghaidh: Cén chaoi le fáil amach an duine cónaitheach chun críocha cánach thú