Cónaitheacht chánach

Léargas ginearálta

Féadtar a bheith cónaitheach, gnáthchónaitheach, sainchónaitheach, nó meascán de na trí cinn díobh.

De ghnáth, más duine thú atá cónaitheach agus sainchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach, tá tú inmhuirir in Éirinn ó thaobh cánach ar d’ioncam domhanda. (Is éard is ioncam domhanda ann ná an t-ioncam iomlán a thuilleann tú in aon áit ar domhain i mbliain chánach.) Tá sé seo faoi réir aon fhaoiseamh atá dlite de réir théarmaí an Chomhaontaithe um Chánachas Dúbailte ábhartha.

Neamhchónaitheoirí

Mura bhfuil tú cónaitheach ná sainchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach, tá tú inmhuirir in Éirinn ó thaobh cánach ar an méid seo:

  • ioncam ó fhoinse in Éirinn, lena n-áirítear ioncam ó oifig phoiblí in Éirinn
  • ioncam ó fhostaíocht eachtrach nuair a fheidhmítear dualgais na fostaíochta in Éirinn.

Féadfaidh tú a bheith neamhchónaitheach in Éirinn chun críocha cánach ach a bheith gnáthchónaitheach agus sainchónaitheach. Tá tionchar aige seo ar an ioncam atá inmhuirir do cháin Éireannach.

Ar aghaidh: Cén chaoi le fáil amach an duine cónaitheach chun críocha cánach thú