Creidmheasanna cánach

Laghdaíonn creidmheasanna cánach an tsuim chánach a íocann tú. Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi a oibríonn creidmheasanna cánach in Do Cháin Ioncaim a ríomh.

Tugann na Coimisinéirí Ioncaim Creidmheas Cánach Pearsanta duit má tá tú chónaiteach in Éirinn. Féadtar creidmheasanna cánach breise a éileamh ag braith ar do chúinsí pearsanta. Tá suimeanna creidmheasa cánach don bhliain seo sa chairt Rátaí cánach, bandaí agus faoisimh. Tá luach gach creidmheas cánach do na ceithre bliana roimhe sin sa chairt seo freisin.

Tá tuilleadh eolais ar creidmheasanna cánach in Difríochtaí idir creidmheasanna cánach, faoisimh agus díolúintí.