Creidmheasanna cánach

Céard iad creidmheasanna cánach agus na cineálacha creidmheasanna cánach difriúla atá ann

Laghdaíonn creidmheasanna cánach an méid cánach a íocann tú. Tá míniú tugtha ar an gcaoi a n-oibríonn sé seo sa rannán Do Cháin Ioncaim a Ríomh.

Tá gach duine atá cónaí orthu in Éirinn i dteideal Creidmheasanna Cánach Pearsanta. Féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal creidmheasanna breise cánach, mar shampla:

Níl creidmheasanna cánach in-aisíoctha. Aistrítear chuig tréimhse (nó tréimhsí) pá ina dhiaidh sin sa bhliain chánach chéanna, áfach, aon chreidmheasanna neamhúsáidte cánach i seachtain nó mí áirithe pá.

Seo roinnt creidmheasanna cánach a fhéadfaidh sé go mbeifeá i dteideal a fháil:

Tá tuilleadh eolais maidir le creidmheasanna cánach le fáil sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.

Tá méideanna na gcreidmheasanna cánach don bhliain seo agus na ceithre bliana roimhe seo le feiceáil sna Cairteacha rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.