Rátaí cánach, bandaí agus faoisimh

Léirítear ar na táblaí thíos na rátaí cánach, na bandaí ráta agus na faoisimh chánach don bhliain chánach 2024 agus do na bliana cánach roimhe sin. Tugann an rannán Do Cháin Ioncaim a Ríomh tuilleadh eolais ar an chaoi a n-oibríonn na táblaí seo.