Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe

Léargas ginearálta

Féadtar an Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh má tá leanbh agat:

  • atá éagumasaithe go buan, go fisiceach nó go meabhrach
  • agus
  • nach bhfuil in ann cúram a dhéanamh díobh féin.

Má tá níos mó ná leanbh amháin agat atá éagumasaithe go buan, féadtar creidmheas a éileamh i leith gach linbh.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcáilítear don Chreidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe?