Liúntas Cánach i leith Madraí Treorach

Má tá tú dall nó má tá lagú amhairc ort, féadtar creidmheas cánach a éileamh má tá madra treorach traenáilte agat. Féadtar Creidmheas Cánach na nDall a éileamh chomh maith.

Is liúntas bliantúil €825 é an liúntas i leith Madraí Treorach ag an ráta caighdeánach (cothrom le creidmheas €165).

Ba chóir úsáid a bhaint as moChúrsaí chun an liúntas seo a éileamh.

Féadfaidh madraí cúnamh cáiliú d’fhaoiseamh eile .

Doiciméid riachtanacha

Chun cáiliú don liúntas seo, ní mór litir a chur ar fáil dúinn ina ndearbhaítear gur thú úinéir cláraithe an mhadra threoraigh. Ní mór gur ó sholáthraí an mhadra an litir. Ba chóir don soláthraí a bheith mar eagraíocht chreidiúnaithe (amhail Cumann na hÉireann um Madraí Treorach). Is féidir leat na doiciméid riachtanacha a uaslódáil trí 'Bainistigh Mo Thaifead' i moChúrsaí.

Ba chóir cóip den litir seo a bheith in éineacht le do chéad éileamh. Féadtar an faoiseamh a cheadú do gach bliain ina chothabháiltear an madra. Ba chóir cóip den litir seo a choinneáil i do thaifid. Ni mór duit na taifid seo a choinneáil ar feadh sé bliana. 

Ba chóir duit muid a chur ar an eolas mura bhfuil madra treorach agat a thuilleadh.