Madraí cabhrach do dhaoine fásta agus do leanaí

Má theastaíonn madra seirbhíse oilte nó madra cabhrach uait, d'fhéadfá €825 sa bhliain a éileamh. Is liúntas bliantúil é an Liúntas Cánach do Mhadraí Treorach ag an ráta caighdeánach 20% de Cháin Ioncaim (cothrom le creidmheas cánach de €165). Tá sé sin ar choibhéis le creidmheas cánach de €165 mar chostas sláinte, cosúil leis an bhfaoiseamh a cheadaítear le haghaidh Liúntas i leith Madra Treorach.

Féadtar an creidmheas cánach a éileamh ar moChúrsaí mar a leanas:

 • Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 • Cliceáil ar ‘Bainistigh do cháin 2024’ faoi ‘Seirbhísí ÍMAT’.
 • Cliceáil ar ‘Cuir creidmheasanna nua leis’.
 • Faoin rannán ‘Sláinte', roghnaigh 'Liúntas i Leith Madra Cuidithe'.
 • Deimhnigh líon na madraí cuidithe a bhfuil tú ag éileamh ina leith.
 • Uaslódáil aon doiciméad tacaíochta atá agat.
 • agus
 • Cliceáil ar 'Ar Aghaidh’ chun an próiseas éilimh a chur i gcrích.

Chun cáiliú don fhaoiseamh cánach seo, ní mór duit litir a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim ina ndeimhnítear go bhfuil madra traenáilte agat. Ní mór gur ó sholáthraí an mhadra an litir. Ní mór don soláthraí a bheith ina eagraíocht arna creidiúnú ag Assistance Dogs Europe (ADEu).

Teastóidh ráiteas ón eagraíocht a chuir an madra ar fáil duit le cur isteach le do chéad éileamh. Féadfaidh tú an doiciméad seo a uaslódail trí ‘Bainistigh Mo Thaifead’ ar moChúrsaí. Féadtar an faoiseamh a cheadú do gach bliain ina chothabháiltear an madra.

Tá madraí seirbhíse oilte chun riachtanais shonracha a gcuid úinéirí a chomhlíonadh. Tá siad oilte chun:

 • cuidiú lena n-úinéir seasamh agus siúl thart trí bhonn seasmhach agus gluaisne ar aghaidh a thabhairt
 • rabhadh a thabhairt maidir le taom atá ar tí tarlú nó titim ar leibhéil siúcra san fhuil, ionas go bhféadfaidh an úinéir gníomh coisctheach a ghlacadh
 • úinéir bodhar a chur ar a airdeall maidir le fuaimeanna éagsúla
 • cabhrú le duine é féin a ghléasadh agus chun a éadaí a bhaint dó
 • tafann a dhéanamh chun fógra a thabhairt in éigeandáil, mar shampla, má thiteann an t-úinéir nó má bhíonn taom aige
 • agus
 • rudaí a fháil ar ais cosúil le teileafón, eochracha nó mála.

Bíonn madraí cabhrach i gcomhair uathachais oilte go ginearálta:

 • chun cabhrú leis an duine fásta nó leis an leanbh imeacht leis níos éasca
 • chun tionchar suaimhnithe a soláthar freisin, go háirithe do leanaí
 • agus
 • chun dainséar nó riochtaí leighis thromchúiseacha a bhrath, agus chun rabhadh a thabhairt.

Ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas mura bhfuil madra cabhrach agat a thuilleadh.