Creidmheas Cánach na nDall

Má tá tú dall, nó má tá lagú radhairc ort, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal Creidmheas Cánach na nDall a éileamh.

Má tá tú pósta, nó i bpáirtnéireacht shibhialta, agus má tá tú féin agus do chéile nó páirtnéir beirt dall, féadfaidh tú creidmheas cánach dúbailte a fháil.

Is éard atá i gCreidmheas Cánach na nDall ná:

 • €1,650 in aghaidh na bliana do dhuine singil
 • €1,650 sa chás go bhfuil duine amháin i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta dall
 • €3,300 sa chás go bhfuil an bheirt i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta dall.

Chun Creidmheas Cánach na nDall a éileamh:

 1. Sínigh isteach ar moChúrsaí.
 2. Cliceáil ar ‘Bainistigh do cháin 2024’ faoi ‘Seirbhísí ÍMAT’.
 3. Cliceáil ar ‘Cuir creidmheasanna nua leis’.
 4. Faoin rannán ‘Sláinte', roghnaigh 'Liúntas i Leith Madra Cuidithe'.
 5. Deimhnigh líon na madraí cuidithe a bhfuil tú ag éileamh ina leith.
 6. Uaslódáil aon doiciméad tacaíochta atá agat.
 7. Cliceáil ar 'Ar Aghaidh’ chun an próiseas éilimh a chur i gcrích.

Tabhair do d'aire

Má tá leanbh agat atá dall, ní fhéadtar Creidmheas Cánach na nDall a éileamh. Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh ina áit.

Coinníollacha cáilitheachta

Ní mór lagú radhairc a bheith ort chun cáiliú do Chreidmheas Cánach na nDall. Is é an sainmhíniú ar lagú radhairc ná:

 • ní sháraíonn do ghéire amhairc lárnach 6/60 sa tsúil is fearr agat, agus lionsaí ceartúcháin á gcaitheamh
 • agus, nó
 • tá srian ar do réimse radhairc den mhéid nach n-iompraíonn an trastomhas is leithne de do réimse radhairc ag uillinn níos mó ná 20 céim.

Cáipéisí riachtanacha

Ní mór deimhniú a bheith agat ó:

 • oftailmeolaí leighis
 • máinlia oftalmach
 • optaiméadraí.

Ní mór go sonrófaí ar do dheimhniú:

 • méid do dhaille
 • agus
 • cé acu an lagú sealadach nó lagú buan atá ann.

Ní ghlacfaidh na Coimisinéirí Inocaim le deimhniú ó radharceolaí ná ó dhochtúir chun na críche seo.

Is féidir leat na doiciméid riachtanacha a uaslódáil trí 'Bainistigh Mo Thaifead' i moChúrsaí.