Creidmheas Cánach na nDall

Má tá tú dall nó má tá lagú radhairc ort le linn na bliana, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal Creidmheas Cánach na nDall a éileamh.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus sibh beirt dall, gheobhaidh tú creidmheas cánach dúbailte.

Is éard atá i gCreidmheas Cánach na nDall ná:

  • €1,650 in aghaidh na bliana do dhuine singil
  • €1,650 sa chás go bhfuil duine amháin i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta dall
  • €3,300 sa chás go bhfuil an bheirt i bpósadh nó i bpáirtnéireacht shibhialta dall.

Bain úsáid as moChúrsaí chun Creidmheas Cánach na nDall a éileamh.

Má tá leanbh agat atá dall, ní fhéadtar Creidmheas Cánach na nDall a éileamh. Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann an Creidmheas Cánach i leith Leanbh Éagumasaithe a éileamh ina áit.

Coinníollacha cáilitheachta

Ní mór lagú radhairc a bheith ort chun cáiliú do Chreidmheas Cánach na nDall. Is é an sainmhíniú ar lagú radhairc ná:

  • ní sháraíonn do ghéire amhairc lárnach 6/60 sa tsúil is fearr agat, agus lionsaí ceartúcháin á gcaitheamh
  • tá srian ar do réimse radhairc den mhéid nach n-iompraíonn an trastomhas is leithne de do réimse radhairc ag uillinn níos mó ná 20 céim.

Cáipéisí riachtanacha

Ní mór deimhniú a bheith agat ó ceann díobh seo:

  • oftailmeolaí leighis
  • máinlia oftalmach
  • optaiméadraí.

Ní mór go sonrófaí ar do dheimhniú:

  • méid do dhaille
  • cé acu an lagú sealadach nó lagú buan atá ann.

Ní ghlacfaimid le deimhniú ó radharceolaí ná nó ó dhochtúir chun na críche seo.

Is féidir leat na doiciméid riachtanacha a uaslódáil trí 'Bainistigh Mo Thaifead' i moChúrsaí.