Costais sláinte

Léargas ginearálta

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith na gcostas a bhaineann le costais sláinte. Féadfaidh sé gurb iad sin do chostais sláinte féin, costais duine den teaghlach, nó aon duine aonair, chomh fada is gur íoc tusa astu.

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ar aon suimeanna a fuair tú cheana nó a gheobhaidh tú ó:

Go ginearálta faigheann tú faoiseamh cánach i leith costais sláinte ag do ráta caighdeánach cánach (20%). Tugtar faoiseamh i leith costais tí altranais ag d’ardráta cánach (suas le 40%).

Míneofar sa rannán seo na cineálacha costais a cháilíonn le haghaidh faoisimh agus an chaoi a bhféadtar an faoiseamh sin a éileamh.

Cuirtear an riail cheithre bliana i bhfeidhm maidir le haisíocaíochtaí a éileamh.

Ar aghaidh: Céard is gníomhaíochtaí cáilitheacha ann?