An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Léargas ginearálta

Is iondúil go dtugtar ‘an scéim iasachta um thithe altranais’ nó an ‘Fair Deal Scheme’ ar an Scéim Tacaíochta um Tithe Altranais.

Baineann an scéim le daoine faoi chúram tí altranais a bhfuil sócmhainní, lena n-áirítear talamh agus maoine. Féadfaidh siad moill a chur le híoc as a gcúram go dtí tar éis a mbáis, ag baint úsáid as na sócmhainní seo chun an iasacht a urrú.

Ní mór don duine atá faoi chúram tí altranais cead i scríbhinn a thabhairt Ordú Muirir a bheith cláraithe i leith a sócmhainn nuair a dhéanann siad iarratas. Is cineál morgáiste shimplí é an tOrdú Muirir a urraíonn an t-airgead a dtugann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar iasacht dóibh.

Íocann an FSS an t-airgead don teach altranais ar son an duine faoi chúram tí altranais. Nuair atá an iasacht le híoc ar ais, cuireann an FSS na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas agus bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an iasacht ar a son.

Ar aghaidh: Ról na gCoimisinéirí Ioncaim agus Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)