Iasacht um thithe altranais (Scéim Cothroim na Féinne)

Cén chaoi a n-aisíoctar an iasacht leis na Coimisinéirí Ioncaim?

Nuair atá an iasacht dlite le bheith aisíoctha, cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an méid seo a leanas in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim:

  • suim dhlite
  • an dáta ar a bhfuil sé dlite
  • agus
  • duine cuntasach nó ionadaí pearsanta cuí.

Déanann na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leis an duine cuntasach nó an t-ionadaí pearsanta cuí.

Cén chaoi le híocaíocht a dhéanamh

Bain úsáid as moChúrsaí agus ROS leis an iasacht a aisíoc ar líne. 

Mura bhfuil teacht agat ar íocaíochtaí ar líne, glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le dréacht bainc iníoctha leis an 'Ard-Bhailitheoir'. Seol an dréacht bainc chuig Oifig an Ard-Bhailitheora. Ní mór go mbeadh Aitheantas Cliant FSS an duine a ndéantar an íocaíocht ina leith in éineacht leis an dréacht bainc.

Spriocdháta íocaíochta

Ní mór aon airgead atá dlite a aisíoc leis na Coimisinéirí Ioncaim chomh luath agus is féidir tar éis fógra a bheith eisithe ag an FSS. Ní mór an iasacht a aisíoc taobh istigh de:

  • 12 mhí ón dáta báis, má fhaigheann an duine faoi chúram bás
  • 6 mhí ó dháta díola nó aistrithe na maoine a bhfuil an tOrdú Muirir déanta ina leith. Baineann sé sin nuair a aistríonn nó nuair a dhíolann an duine faoi chúram an mhaoin i rith a saoil.

Ní ghearrann na Coimisinéirí Ioncaim ús má fhaigheann siad íocaíocht laistigh de na tréimhsí thuas. 

Íocaíocht iasachta a chur siar tuilleadh

Féadtar aisíocaíocht a chur siar tuilleadh i gcásanna áirithe. Is iad FSS a dhéanann an cinneadh ar an iarratas iarchurtha.

Dáileadh na heastáit

Nuair a fhaigheann duine atá faoi chúram tí altranais bás, tá an iasacht dlite le híoc óna n-eastát. Ní fhéadtar an t-eastát a dháileadh go dtí go bhfuil an iasacht aisíoctha, seachas má fhaightear toiliú i scríbhinn roimh ré ón FSS.

Sócmhainní an duine cuntasach nó an t-ionadaí pearsanta cuí

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul sa tóir ar shócmhainní an duine chuntasaigh nó an t-ionadaí pearsanta cuí:

  • más calaois atá ann
  • má dháileann an duine cuntasach nó an t-ionadaí pearsanta cuí an t-eastát gan cead a bheith faighte i scríbhinn roimh ré ón FSS.

Ar aghaidh: Ús ar íocaíochtaí déanacha