Costais sláinte

Cén chaoi a ndéantar éileamh ar chostais sláinte?

Tabhair do d'aire

Níl an Med 1 ar fáil a thuilleadh. Éilítear costais sláinte trí fhoirm do thuairisceáin cánach.

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith costais sláinte tar éis dheireadh na bliana.

Ní fhéadtar éileamh a dhéanamh ach amháin i leith costais a bhfuil admhálacha agat dóibh. Féadtar faoiseamh a éileamh i leith costais sláinte na gceithre bliana roimhe seo.

Má tá árachas sláinte agat, féadtar faoiseamh cánach a éileamh i leith an sciartha de na costais nach bhfuil clúdaithe ag d’árachóir.

Má tá tú ag íoc costais tí altranais, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann faoiseamh a éileamh le linn na bliana.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú

Is é an bealach is tapúla agus is éasca ná úsáid a bhaint as ár seirbhís ar líne moChúrsaí chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

2019 agus blianta ina dhiaidh: 

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Iarr Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Sláinte’ agus ‘Costais Sláinte’
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

2018 agus blianta roimhe:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Sláinte’ agus ‘costais sláinte’.
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Má dhéantar measúnú comhpháirteach ort, is é an céile inmheasúnaithe nó an páirtnéir sibhialta ainmnithe is gá an t-iarratas a dhéanamh.

Is taobh istigh de chúig lá oibre a fhaigheann mórchuid na ndaoine a éilíonn an faoiseamh seo ar líne nuair atá sé dlite dóibh.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid

Déan teagmháil le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh má tá tú faoin mbonn féinmheasúnaithe

Féadtar síniú isteach ar ROS agus an rannán ar chostais sláinte a chomhlánú ar do thuairisceán bliantúil Foirm 11.

Costais sláinte íoctha ag níos mó ná duine amháin

Féadann gach duine éileamh a dhéanamh ina nduine ar an sciar den chostas a d’íoc siad.

Costais sláinte íoctha thar bhlianta éagsúla

Féadfaidh sé go bhfaigheann tú cúram sláinte i mbliain amháin, ach go n-íocfaidh tú as an bhliain ina dhiaidh. Sa chás seo, féadtar roghnú an faoiseamh a éileamh sa bhliain:

 • ina bhfuair tú an cúram
 • inar íoc tú as an gcúram.

Sampla

Tháinig tinneas ort i mí na Nollag 2018 agus theastaigh cóireáil lena aghaidh. Bhí costais sláinte €1,000 san iomlán i gceist. D'íoc tú €700 in 2018 agus an €300 eile in 2019.

Tá dhá rogha agat nuair atá faoiseamh cánach á éileamh agat i leith na gcostas sláinte seo.

Rogha 1 - féadtar €1,000 a éileamh don bhliain chánach 2018.

Rogha 2 - féadtar €700 a éileamh don bhliain chánach 2018 agus €300 don bhliain chánach 2019.

Admhálacha a theastaíonn chun éileamh a dhéanamh i leith costais sláinte

Ní mór duit taifead de na hadmhálacha bunaidh a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a dhéanann tú éileamh i leith na gcostas sláinte. Ní gá duit na hadmhálacha seo (áirítear leis seo foirmeacha Med 2) a thíolacadh nuair atá d’éileamh á dhéanamh agat. Féadfaidh sé, áfach, go n-iarrfaidh muid iad a fheiceáil má roghnaítear d’éileamh lena seiceáil.

Is é an aip Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim an rogha is tapúla agus is éasca chun sonraí agus íomhánna d’admhálacha a shábháil ar stóras na gCoimisinéirí Ioncaim. Má roghnaíonn tú an rogha seo, uaslódálfar an fhaisnéis a thugann tú go huathoibríoch ar do thuairisceán Cánach Ioncaim. Leis seo, tá sé níos easca duit do thuairisceán a chomhlánú. Ní iarrtar ort cóipeanna d’admhálacha páipéir a choinneáil má úsáideann tú stóras na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadtar roghnú sonraí admhálacha nó íomhánna nó iad araon a shábháil ar do ghléas soghluaiste amháin. Ní mór duit taifead de na hadmhálacha bunaidh a choinneáil ar feadh sé bliana má bhaineann tú leas as an rogha seo.

Ní mór íomhánna na n-admhálacha uaslódáilte a bheith inléite.