Creidmheasanna Fíor-Ama

Léargas ginearálta

Tá áis do Chreidmheasanna Fíor-ama ar fáil anois in moChúrsaí. Ag baint úsáid as an áis seo, féadfaidh tú creidmheasanna agus faoisimh chánach do chaiteachas cáilitheach a éileamh i bhfíor-am.

Féadtar éileamh a dhéanamh ar chaiteachas tabhaithe maidir le:

Tar éis d’éileamh a phróiseáil, cuirfear Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) leasaithe ar fáil do d’fhostóir. A bhuí leis seo, déanfar na hathruithe cuí ar an bpárolla le go mbeifear in ann aisíocaíocht a phróiseál, más amhlaidh go bhfuil ceann ag dul duit.

Cuirfear Deimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) leasaithe ar fáil duit freisin, a bheidh le feiceáil sa rannán 'Mo Doiciméid' i MoChúrsaí. Taispeánfar ar an DCC na creidmheasanna cánach uile a bheidh ag dul duit. Anuas ar sin, léireofar ar an DCC an faoiseamh a bheidh ag dul duit dá thoradh an éilimh a rinne tú. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le héileamh ar Chreidmheas Fíor-ama a dhéanamh