Dualgais fostóra ó 01 Eanáir 2019

Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI)

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Tá an FPCI tagtha in áit an P2C. Ní mór duit FPCI cothrom le dáta a bheith agat le haghaidh gach fostaí sula ritheann tú do phárolla. Cinntíonn sé seo go bhfuil na creidmheasanna agus scoithphointí cearta á n-úsáid agat do d’fhostaithe.

Leis an FPCI, beidh an t-eolas riachtanach agat chun na suimeanna cearta díobh seo a leanas a asbhaint:

Léireofar air:

  • creidmheasanna cánach
  • scoithphointí Cánach Ioncaim agus MSU
  • aon phá, cáin agus MSU a asbhaineadh ó 1 Eanáir (seachas má tá an deimhniú ar bhonn sheachtain 1 nó bonn mhí 1)
  • díolúintí cánach ioncaim agus MSU
  • an tsuim CMÁ atá le hasbhaint, más infheidhmithe.

Gheobhaidh an bogearra párolla na huimhreacha FPCI ábhartha ó na Coimisinéirí Ioncaim mar chuid den ghnáthphróiseas párolla. Mura n-úsáideann tú pacáiste párolla féadtar FPCI a iarraidh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ní mór duit i gcónaí an FPCI is déanaí a úsáid nuair atá pá agus asbhaintí fostaithe á ríomh.

Mura bhfuil tú in ann FPCI a fháil, ní mór duit bonn éigeandála a chur i bhfeidhm ar pá d’fhostaí.

How to request RPNs by file upload:

How to request RPNs for existing employees by online form:

How to request RPNs for specific employees by online form:

How to request RPNs for new employees by online form:

Ar aghaidh: Fostaithe a thosú agus a scor