Dualgais fostóra ó 01 Eanáir 2019

Dátaí dlite tuairisceáin agus íocaíochtaí

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Ó 2019 ar aghaidh, níl aon tuairisceáin deireadh bliana ann feasta. Seasann gach mí ar a tuillteanas féin, mar sin níl aon difríocht idir Eanáir agus Meitheamh, ná Meitheamh agus Nollaig.

Ní mór duit a chinntiú go bpróiseálann tú an párolla i gceart gach uair a íocann tú d’fhostaithe.

Tuairisceáin

Nuair atá do ráiteas míosúil ar fáil, beidh an rogha agat:

  • féachaint ar an ráiteas
  • glacadh leis an ráiteas
  • do thíolacadh párolla a leasú (má thugann tú earráidí faoi deara).

Mura dtógann tú aon ghníomh, measfar, ar an 14ú den mhí ina dhiaidh, gurb é an ráiteas seo do thuairisceán.

Dáta dlite íocaíochta

Maidir le seoltóirí ráithiúla agus bliantúla:

  • eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas míosúil chucu agus beidh sé seo mar thuairisceán míosúil acu
  • beidh orthu anois tuairisceáin mhíosúla a thíolacadh, ach beidh dáta dlite na híocaíochta fós mar an gcéanna.
Dátaí dlite do thuairisceáin agus d'íocaíochtaí
Cineál SeoltóraMinicíocht Tuairisceáin a ThíolacadhDáta Dlite an TuairisceánMinicíocht ÍocaíochtaDáta Dlite íocaíochta

Míosúil

Míosúil

14 lá tar éis dheireadh na míosa

Míosúil

14 lá tar éis dheireadh na míosa (23 lá i gcás úsáideoirí ROS a thíolacann agus a íocann ar líne)

Ráithiúil

Míosúil

14 lá tar éis dheireadh na míosa

Ráithiúil

14 lá tar éis dheireadh gach ráithe (23 lá i gcás úsáideoirí ROS a thíolacann agus a íocann ar líne)

Bliantúil

Míosúil

14 lá tar éis dheireadh na míosa

Bliantúil

14 lá tar éis dheireadh an bhliain (23 lá i gcás úsáideoirí ROS a thíolacann agus a íocann ar líne)

Má bhaineann tú leas as an scéim dochair dhírigh, ní mór duit a chinntiú gur leor na híocaíochtaí míosúla carnacha chun an dliteanas bliantúil a chlúdach.

scéim dochair dhírigh athraithigh tugtha isteach chomh maith. Oibríonn sé seo ar bhealach éagsúil ón scéim dochair dhírigh sheasta. In áit suim sheasta a iarraidh ó do chuntas bainc gach mí, gheobhaidh muid cead luach do dliteanais mhíosúil a iarraidh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na roghanna atá ar fáil, féach ar an leathanach  Cén chaoi le do cháin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

How to make a payment using Statement of Account:

How to make a payment using ROS: