Dualgais fostóra ó 01 Eanáir 2019

Tíolacthaí párolla

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Nuair a dhéanann tú íocaíocht le d’fhostaí, nó roimhe, ní mór duit an fhaisnéis phárolla a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Má bhaineann tú úsáid as bogearraí párolla, tá dhá mhodh ann chun párolla a thuairisciú i bhfíor-am:

  • Le Tuairisciú Díreach Párolla, ligtear do bhogearraí párolla cumarsáid leanúnach a dhéanamh le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun an fhaisnéis riachtanach a mhalartú.
  • Le Tuairisciú Párolla ROS, ligtear duit comhaid a chruthaíonn bogearraí párolla a úsáid agus iad seo a uaslódáil trí ROS.

Mura n-úsáideann tú bogearraí párolla, féadtar Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a fháil ar ais agus foirm a chomhlánú trí ROS.

Féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón dualgas i leith íoc agus tíolacadh go leictreonach. Má tá, beidh stáiseanóireacht oiriúnaithe soláthartha chugat chun tíolacthaí a thíolacadh agus tuairisceáin a dhéanamh.

Cén fhaisnéis a dhéanfaidh tú a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim?

I gcás gach tíolactha párolla, ní mór duit faisnéis phárolla i leith gach fostaí a chur ar fáil dúinn, lena n-áirítear:

  • suim an phá
  • an dáta íocaíochta
  • an tsuim Cánach Ioncaim, Muirir Shóisialaigh Uilíoch agus Cánach Maoine Áitiúil a asbhaineadh.

Tá mioneolas sa bhreis ar an eolas atá ort a thuairisciú ar fáil ag Eolas ar tíolacthaí párolla.

Tá cuid mór oibre déanta againn le cinntiú go bhfuil tú in ann na sonraí a iarrann muid a ghiniúint le próisis reatha phárolla.

Is tusa atá freagrach as cinntiú go bhfuil an dlí cánach á chomhlíonadh ina iomláine ag an gcóras atá in úsáid, is cuma cé acu ceann díobh seo atá tú ag úsáid:

  • bogearraí párolla
  • comhlacht párolla
  • gníomhaireacht eile.

How to submit payroll by file upload:

How to submit payroll by online form:

How to submit payroll for a new employee by online form:

How to view payroll:

Ar aghaidh: Ráitis ó na Coimisinéirí Ioncaim