Dualgais fostóra ó 01 Eanáir 2019

Ráitis ó na Coimisinéirí Ioncaim

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ráiteas míosúil ar fáil duit bunaithe ar an eolas a chuir tú ar fáil i do thiolacthaí. Déanfar é seo faoin gcúigiú lá den mhí ina dhiaidh agus taispeánfar ann achoimre den dliteanas iomlán.

Léireofar ar an ráiteas seo briseadh síos ar do dhliteanas i leith an mhéid seo a leanas:

  • Cáin Ioncaim
  • Muirear Sóisialach Uilíoch
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa
  • Cáin Maoine Áitiúil.

Caithfear leis an ráiteas mar an tuairisceán mura ndéantar leasuithe ná ceartúcháin roimh dháta dlite an tuairisceáin.

Chun féachaint ar do Ráiteas Cuntais, sínigh isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) le do dheimhniú digiteach agus tabharfar thú chun an scáileáin Mo Sheirbhísí Féin.

Faoi 'Seirbhísí d’Fhostóirí', téigh chuig an rannán ‘Tuairisceáin’ agus roghnaigh 'Ráiteas Cuntais'.

Céard a tharlaíonn má easaontaíonn tú leis na figiúirí ar an ráiteas?

Gheobhaidh tú freagra ó na Coimisinéirí Ioncaim gach uair a thíolacann tú do phárolla chugainn. Léireofar air seo iomlán n-asbhaintí párolla don tíolacadh párolla sin. Is gá duit ár bhfreagra a thabhairt chun réitigh le d’iomlán párolla.

Má thagann tú ar earráidí ar an ráiteas, ní mór duit iad a cheartú. Léireofar na ceartuithe sin ar ráiteas leasaithe.

How to view a return in Statement of Account:

How to accept a statement in Statement of Account:

Ar aghaidh: Dátaí dlite tuairisceáin agus íocaíochtaí