Modhanna le cáin a ríomh

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Tá trí mhodh annann chun Íoc mar a Thuillir (ÍMAT) ar phá d’fhostaithe a ríomh.

DTugtar míniú sa rannán seo ar na modhanna éagsúla chun cáin a ríomh. Tá
eolas sa leathanach ar Cáin d'fhostaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaimháin ar an gcaoi leis an gcáin atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim a íoc.

Má bhaineann tú úsáid as bogearraí párolla, ríomhfar cáin d’fhostaithe duit.

Ar aghaidh: Rialacha chun cáin a ríomh