Modhanna le cáin a ríomh

Bonn éigeandála

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Ní mór Cáin Éigeandála a oibriú nuair nach mbíonn Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) ar fáil.

Ní bhfaighidh tú FPCI sna cásanna seo:

Cáin Éigeandála chur i bhfeidhm

Tá rialacha éagsúla ann le haghaidh Cáin Éigeandála, ag brath ar cé acu ar thug nó nár thug an fostaí a UPSP duit.

Nuair atá an UPSP tugtha ag an bhfostaí

Tugann d’fhostaí a UPSP duit, ach níl FPCI ar fáil. Tabhair scoithphointe cánach do d’fhostaí dá gcéad cheithre seachtaine fostaíochta. Tá sé seo bunaithe ar an scoithphointe cánach do dhuine singil don bhliain.

Gearrann tú cáin ar a n-ioncam ag an ráta caighdeánach go dtí seachtain 4. Gearrtar cáin air ag an ardráta ó sheachtain 5 ar aghaidh.

Léirítear na rátaí Cánach Éigeandála, bandaí rátaí agus reidmheasanna cánach sa rannán Emergency basis of tax deduction.

Nuair nach bhfuil an UPSP tugtha ag an bhfostaí

Ní mór cáin a ghearradh ar fhostaí ag an ardráta cánach gan aon hreidmheasanna cánach. Má thugann fostaí a UPSP duit ina dhiaidh seo, ní mór duit cur isteach ar FPCI. Ba chóir cáin a fheidhmiú de réir na sonraí a thugtar ar an FPCI.

Mura bhfuil aon FPCI ar fáil ag an bpointe seo, ní mór na rialacha Cánach Éigeandála a fheidhmiú.

Cáin Éigeandála leanúnach

Féadfaidh sé go bhfuil fostaí ag obair duit thar thréimhsí ar leithligh le linn na bliana. Má tá Cáin Éigeandála á gearradh ar an bhfostaí seo, comhairtear gach seachtain dar tús an dáta a thosaigh siad ag obair duit. Tá feidhm aige seo fiú murar oibrigh an fostaí gach seachtain.

Ar aghaidh: Díolúine ó cháin agus faoiseamh imeallach