Modhanna le cáin a ríomh

Díolúine ó cháin agus faoiseamh imeallach

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Tá roinnt fostaithe i dteideal díolúine ó cháin gach bliain. Ar an gcaoi chéanna, tá roinnt fostaithe díolmhaithe ón Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU).

Níor chóir iarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach ach amháin má thugtar treoir duit ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) an fhostaí.

Sa chás go bhfuil feidhm ag díolúine chánach, ní treoir í nach bhfuil cáin le hasbhaint (murab ionann agus MSU). Ina áit sin, tugtar scoithphointe agus creidmheas cánach de mhéid speisialta ar a FPCI. An t-ardráta cánach atá le gearradh ná an ráta faoisimh imeallaigh 40%.