Difríochtaí idir creidmheasanna, faoisimh agus díolúintí cánach

Céard iad díolúintí cánach ann?

Féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ó cháin a íoc ar chineálacha áirithe ioncaim a fhaigheann tú. Ní mór duit coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun cáiliú le haghaidh díolúine. Clúdaíonn an díolúine d’ioncam go léir ó fhoinse sonraithe, nó suas le méid sonraithe.

Braitheann na díolúintí a d’fhéadfá a éileamh ar do chás pearsanta. Féadtar teacht air sna rannán éagsula in Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí. Mar shampla:

Ar aghaidh: Céard iad faoisimh cánach ann?