Cánachas ar íocaíochtaí RGFCS

Léargas ginearálta

De ghnáth, is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) ach amháin má tá siad
díolmhaithe go sonrach ó cháin. Sa rannán seo tá liosta de na híocaíochtaí incháinithe agus mínitear cén chaoi a ríomhtar cáin orthu.

Tá na íocaíochtaí incháinithe faoi réir Cánach Ioncaim (CI) ach níl siad faoi
dhliteanas an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) nó Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC). Ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas má fuair tú íocaíocht nár thug an RGFCS do na Coimisinéirí Ioncaim le linn na bliana.

Ar aghaidh: Sochair incháinithe leasa shóisialaigh