Cánachas ar íocaíochtaí ón RGFCS

Léargas ginearálta

De ghnáth is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), ach amháin má tá siad díolmhaithe go sonrach ó cháin. Sa rannán seo tá liosta de na híocaíochtaí incháinithe agus mínítear an chaoi a ríomhtar an cáin ina leith.

Tá íocaíochtaí incháinithe faoi dhliteanas Cánach Ioncaim ach níl siad faoi dhliteanas an Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Má fhaigheann tú íocaíocht ón RGFCS nach bhfuil tuairiscithe go díreach acu leis na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú linn.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí ón RGFCS is gá a dhearbhú