Cánachas ar íocaíochtaí ón RCS

Léargas ginearálta

De ghnáth is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) , ach amháin má tá siad díolmhaithe go sonrach ó cháin. Sa rannán seo tá liosta de na híocaíochtaí incháinithe agus mínítear an chaoi a ríomhtar an cáin ina leith.

Tá íocaíochtaí incháinithe faoi dhliteanas Cánach Ioncaim ach níl siad faoi dhliteanas an Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Má fhaigheann tú íocaíocht ón RCS nach bhfuil tuairiscithe go díreach acu leis na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú linn.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí ón RCS is gá a dhearbhú