Cánachas ar íocaíochtaí RGFCS

Léargas ginearálta

De ghnáth is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), ach amháin má tá siad díolmhaithe go sonrach ó cháin. Sa rannán seo tá liosta de na híocaíochtaí incháinithe agus mínítear cén chaoi a ríomhtar cáin orthu.

Tá íocaíochtaí incháinithe faoi dhliteanas Cánach Ioncaim ach níl siad faoi dhliteanas an Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC). Má fhaigheann tú íocaíocht ón RGFCS nach bhfuil tuairiscithe go díreach acu leis na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú linn. Féadtar é seo a dhéanamh trí ‘Bainistigh do cháin’ in moChúrsaí

Ar aghaidh: Sochair incháinithe leasa shóisialaigh