Do chéad phost a thosú

Bonn Sheachtain 1

Féadtar Deimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC) a fháil ar bhonn Sheachtain 1 (tugtar ‘an bonn neamhcharnach’ air seo freisin). Ciallaíonn sé seo go mbainfidh d’fhostóir Cáin Ioncaim agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ó do phá ar bhonn sheachtain ar sheachtain. Ní dhéantar do chreidmheasanna cánach ná do bhandaí ráta bliantúla a shiardhátú go 1 Eanáir agus ní charntar iad le haghaidh gach tréimhse phá. Ní fhéadann d’fhostóir aon aisíocaíochtaí Cánach Ioncaim ná MSU a fhéadfaidh a bheith dlite duit a dhéanamh leat go dtí go n-eisítear deimhniú creidmheasanna cánach ‘carnach’.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le fáil amach cén fáth a bhfuil tú ar an mbonn sheachtain 1 tríd an tseirbhís M’Fhiosruithe in moChúrsaí a úsáid.

Má tá tú fós ar bhonn Sheachtain 1 ag deireadh na bliana, ba chóir duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh. Féadtar Tuairisceán Cánach Ioncaim a fháil in ‘Seirbhísí ÍMAT’ ar moChúrsaí. Déanfaimid athbhreithniú ansin ar do shuíomh cánach don bhliain.

Úsáidtear bonn Sheachtain 1 ar chúiseanna éagsúla, mar shampla:

  • má bhíonn laghdú mór i do chreidmheasanna cánach a d’fhéadfadh cruatan a chruthú duit
  • má bhíonn easpa eolais ann maidir le d’fhostaíochtaí roimhe sin nó tuillimh sa bhliain cánach reatha
  • tháinig tú isteach ó áit thar lear chun dul ag obair in Éirinn, ach gan a fhios againn cén fhad atá tú ag iarraidh fanacht anseo
  • aistríonn tú do chreidmheasanna cánach agus do bhandaí ráta chuig do chéile nó do pháirtnéir sibhialta
  • ní theastaíonn uait go mbeadh sonraí maidir le d’fhostaíochtaí, do phá ná do cháin roimhe seo ar eolas ag d’fhostóir nua.

Ar aghaidh: Liúntais ó d'fhostóir