Do chéad post a thosú

Bonn sheachtain 1

Féadtar Deimhniú Creidmheasanna Cánach a fháil ar bhonn Sheachtain 1 (tugtar ‘an bonn neamhcharnach’ air seo freisin). Ciallaíonn sé seo go mbainfidh d’fhostóir Cáin Ioncaim (CI) ó do phá ar bhonn sheachtain ar sheachtain. Ní dhéantar do chreidmheasanna cánach ná do bhandaí ráta bliantúla a shiardhátú go 1 Eanáir agus ní charntar iad le haghaidh gach tréimhse phá. Ní fhéadann d’fhostóir aon aisíocaíochtaí Cánach Ioncaim a fhéadfaidh a bheith dlite duit a dhéanamh leat go dtí go n-eisítear deimhniú creidmheasanna cánach ‘carnach’.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le fáil amach cén fáth a bhfuil tú ar an mbonn sheachtain 1 mar seo a leanas:

Má tá tú fós ar bhonn Sheachtain 1 ag deireadh na bliana, ba chóir duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh. Féadtar Tuairisceán Cánach Ioncaima fháil in ‘Seirbhísí ÍMAT’ ar moChúrsaí. Déanfaimid athbhreithniú ansin ar do shuíomh cánach don bhliain.

Eisíonn muid deimhniú creidmheasanna cánach ar bhonn sheachtain 1 ar chúiseanna éagsúla, mar shampla:

  • má bhíonn laghdú mór i gcreidmheasanna cánach ann a d’fhéadfadh cruatan a chruthú
  • má bhíonn easpa eolais ann maidir le fostaíochtaí roimhe sin nó tuillimh sa bhliain cánach reatha
  • má thagann duine isteach ó áit thar lear chun dul ag obair in Éirinn ach gan a fhios againn cén fhad atá siad ag iarraidh fanacht in Éirinn
  • má aistríonn daoine a gcreidmheasanna cánach agus a mbandaí ráta chuig a gcéile nó a bpáirtí sibhialta
  • mura dteastaíonn ó fhostaithe go mbeadh sonraí maidir lena bpá ná cáin roimhe sin a bheith ar eolas ag a bhfostóir nua.

Ar aghaidh: Liúntais ó d'fhostóir